O mne

So psami pracujem viac ako 20 rokov. Najmä potreby mojich vlastných psov ma priviedli k absolvovaniu kurzov a školení, ktoré využívam v každodennom živote aj pre pomoc majiteľom s ich psíkmi. Vzdelávacích akcií bolo za toľko rokov veľa, či už priamo zameraných na psy, kone alebo aj na ľudí, ako príklad uvediem len niektoré: dornova metóda, bowenova technika, kraniosakrálna terapia, mnohé výcvikové semináre – F. Šusta, B. Bellon a M. Laco (NePoPo), E. Štemberová a pod.

Práca so psami je zaujímavá, ale paradoxne nie je kľúčová vo vzťahu majiteľa a psa, pretože práve majiteľ je ten, ktorý udáva smer, ako sa ich vzťah bude vyvíjať. Pracujem teda viac s majiteľom ako so samotným psom, ale je pre mňa dôležité, ale bol majiteľ samostatný a vzdelaný. V duchu hesla: „Skupina je tak silná, ako je silný jej najslabší jedinec.“ Všetko ostatné príde s tým 🙂

184512_592224284144363_89507539_n