Pomôcky a potreby pre psov vs. módne výstrelky

Vývoj rýchlo napreduje  nielen v technike, ale aj v oblasti kynológie. Nové výrobky sú však často vnímané rozporuplne, čo je pochopiteľné, pretože ak niekto nevidí význam v používaní danej pomôcky, bude ju považovať za prinajmenšom zbytočnú vec alebo módny výstrelok. Je to prirodzené a určite za to nikoho nechcem kritizovať. Týmto článkom chcem vysvetliť využiteľnosť niektorých potrieb pre psov, ktoré vidím v diskusiách odsudzované ako zbytočnosti, hoci v istých prípadoch sú až nevyhnutné pre kvalitnejší život psa.